Štampa Verzija za štampu

Ukoliko nasljednici dokažu da su nasljedničke izjave dali u zabludi ili pod prinudom o njihovom pravu na ostavinu ima se odlučiti u parnici, a ne ponavljanjem ostavinskog postupka

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-02-08 Broj: Rev.1726/89
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZS062 Prinuda - sila, ozbiljna pretnja
IZJAVA
Obmana - dovođenje u zabludu, zabluda
Nasleđivanje; naslednik
POSTUPAK - PONAVLJANJE