Štampa Verzija za štampu

Kad se izvršenje provodi popisom (plenidbom) i prodajom na SUVLASNIČKE pokretne stvari, suvlasniku koji nije dužnik pripada deo prodajom ostvarena cena u razmeru njegovog suvlasničkog dela (čl. 58 ZIP)

Osnov: Zakon o izvršnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1996-09-21 Broj: Rev.1715/80
Abstrakt:

VRHOVNI SUD HRVATSKE REV.1715/80 OD 24.03.81

Deskriptori: ZIP058* NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA
Suvlasništvo; Suvlasnik
ZIP075* OBIM POPISA
ZIP077* PLENIDBA STVARI (ZABRANA RASPOL