Štampa Verzija za štampu

Kada je općina u ispunjenju svoje obaveze dužna dati nosiocu stanarskog prava određeni, tzv. namenski stan, u slučaju nemogućnosti predaje tog stana stanar je ovlašćen zahtijevati od općine davanje drugog odgovarajućeg stana

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1988-02-10 Broj: Rev.1633/87
Abstrakt:

Time što tužena ne raspolaže stanovima, ne može se reći da je presuda neodrediva odnosno neizvršiva, te da je tužilja trebala tražiti naknadu štete, valja reći sledeće: doista se ispunjenje sastoji u izvršenju onog što čini sadržaj obaveze, te niti ga dužnik može ispuniti nečim drugim, niti verovnik može zahtevati nešto drugo (čl. 307. ZOO).

Međutim, već je sudska praksa u slučaju prodaje stana izgrađenog za tržište od strane organizacije koja se bavi proizvodnjom stanova za tržište, kada je osnovni cilj kupca da si pribavi stan, zauzela stav da, u slučaju nemogućnosti predaje stana označenog u ugovoru o prodaji, za koju nemogućnost je odgovoran prodavac, kupac može zahtevati da mu prodavac preda" drugi odgovarajući stan.

Takav stav je izgrađen i u slučaju nemogućnosti predaje stana od strane stambene zadruge zadrugaru.

Slična je i konkretna situacija, jer opština upravlja građevinskim zemljištem u društvenom vlasništvu, daje ga na korišćenje, time da ga ne može oduzeti iz posjeda prijašnjeg vlasnika prije nego što se urede vlasničko- pravni odnosi u pogledu objekta i stanarima koji u toj zgradi stanuju osigura korišćenje drugog stana.

Općina u tu svrhu gradi tzv. namenske stanove i na druge načine dolazi u priliku da raspolaže odgovarajućim stanovima.

Ovde je posjed oduzet pre 10 godina a obaveza nije izvršena osiguranjem drugog odgovarajućeg stana, već je mora izvršiti