Štampa Verzija za štampu

Prigovor nedostatka aktivne legitimacije je materijalnopravne prirode pa njegovo usvajanje dovodi do obijanja tužbenog zahteva, a ne do odbacivanja tužbe

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1992-03-30 Broj: Rev.1597/80
Abstrakt:

-

Deskriptori: ODBAČAJ
TUŽBA
ZPP356 Pogrešna primena materijalnog prava