Štampa Verzija za štampu

Kad ne postoji kontinuitet uzročne veze između štetne radnje i štete, ne postoji ni pravo na naknadu štete, jer štetnik ne odgovara za dalje posledice i u slučaju kad se traži naknada zbog izgubljenog izdržavanja

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1991-03-31 Broj: Rev.1585/88
Abstrakt:

-