Štampa Verzija za štampu

Graditelj građevinskog objekta izgrađenog na društvenom zemljištu bez odobrenja za građenje, do legalizacije, rušenja ili podruštvovljenja tog objekta na osnovu odluke nadležnog organa uživa sudsku zaštitu koja pripada vlasniku

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-01-10 Broj: Rev.1534/89
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZAŠTITA
BESPRAVNO
PRAVNA ZAŠTITA