Štampa Verzija za štampu

Ako izvršnim ispravom način deobe nije određen niti su se stranke o tome sporazumele, izvršni sud može da, po pravilima imovinskog prava, odluči o načinu deobe (da li će deobu izvršiti fizički ili prodajom)

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1996-09-21 Broj: Rev.1498/82
Abstrakt:

Vrhovni sud Hrvatske Rev.1498/82 od 22.12.82

Deskriptori: Fizička deoba; Civilna deoba