Štampa Verzija za štampu

Ko ukrade Barirani ček koji je bio snabdeven žigom preduzeća i potpisom ovlašćenog službenika u koji je trebalo uneti samo svotu i upotrebi ga, izvršio je krivično delo krađe a ne i Prevare i/ili Falsifikovanja isprave

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1956-12-31 Broj: Kž.1377/56
Abstrakt: