Štampa Verzija za štampu

Sporazum o načinu i opsegu izvršavanja prava trajnog korišćenja zemljišta između vlasnika posebnih delova zgrade, uvek ima privremeni karakter

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-01-18 Broj: Rev.1485/89
Abstrakt:

Ovo stoga što fizička deoba zemljišta u društvenoj svojini nije dopuštena