Štampa Verzija za štampu

Odredba člana 52. ZPP primenjuje se i u sporovima protiv zajednice osiguranja, ali samo u slučajevima kada je tužena za naknadu štete trećim licima na osnovu propisa o njenoj neposrednoj odgovornosti, ali ne i onda kad se traži, na primjer, isplata osigurnine iz ugovora o dobrovoljnom osiguranju

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-04-30 Broj: Rev.1398/81
Abstrakt:

-