Štampa Verzija za štampu

Profil i stručna sprema nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u srednjoj školi utvrđuje se aktom ministarstva prosvijete i nauke

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1993-01-28 Broj: 1.U.29/93
Abstrakt:

-