Štampa Verzija za štampu

Kad je tužbeni zahtjev usmjeren na obavezu tuženih da dopuste uknjižbu, sud ne ispituje da li su ispunjene pretpostavke za uknjižbu jer o tome odlučuje zemljišno-knjižni sud ako se podnese zahtjev za uknjižbu

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-02-06 Broj: Rev.1231/89
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga
UPIS PRAVA