Štampa Verzija za štampu

Vlasnik poslužnog dobra može tražiti da se postojeća službenost vremenski ograniči tako da se njenom ovlašćeniku odredi razdoblje od kada do kada se može koristiti službenošću, ako mu u ostalom razdoblju ona nije potrebna

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1986-12-31 Broj: Rev.1124/86
Abstrakt: