Štampa Verzija za štampu

Nadležnost po mestu gde je spis štampan primarna je u odnosu na mesto u kome se spis rastura dok su nadležnosti po mestu prebivališta pisca ili po mestu u kome se odigrao događaj na koji se odnosi spis, konkurentni, a postupak vodi onaj sud kome se tužilac obrati

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1997-10-16 Broj: Kž.1280/59
Abstrakt:

-