Štampa Verzija za štampu

Kad za suđenje u sporovima postoji izborna mesna nadležnost, a takvi su i sporovi za naknadu štete, tužilac je taj koji određuje pred kojim će se od nadležnih sudova voditi postupak

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-04-30 Broj: R.299/87
Abstrakt:

-