Štampa Verzija za štampu

U parnici za naknadu štete povodom smrti sudije nadležnog suda, koji je stradao u izvršavanju svoje dužnosti, postoji važan razlog da se odredi da u tom predmetu postupa drugi sud

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-04-30 Broj: R.160/87
Abstrakt:

-