Štampa Verzija za štampu

Prostorija u kojoj radi stotinjak osoba je JAVNO MESTO

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1985-12-31 Broj: Psz.840/84
Abstrakt:

-