Štampa Verzija za štampu

Iskazi i terećenje saoptuženih predstavlja dokaz kao i svaki drugi, te da podleže slobodnoj oceni, ali je pri tome potrebna posebna obazrivost i kritičnost naročito ako su im interesi različiti

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1972-12-31 Broj: Kž.113/72
Abstrakt: