Štampa Verzija za štampu

Ako istražni sudija kome je upućen zahtev za sprovođenje istrage nađe da nije nadležan, doneće rešenje o nenadležnosti a ne može tražiti odluku veća jer zakon tačno nabraja kada je mogućno traženje odluke veća

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 0000-00-00 Broj: PsK./.69
Abstrakt:

Zaključak radnog sastanka krivičnog odeljenja: