Štampa Verzija za štampu

Protivpravno zauzimanje zemljišta u društvenoj svojini, je TRENUTNO krivično delo

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1999-04-15 Broj: Ps.2/97
Abstrakt:

Ovim stavom, zamenjen je RANIJI STAV zauzet u sednici, od 27.09.1984

Deskriptori: KZS142 Protivpravno zauzimanje zemljišta sa posebnom namenom