Štampa Verzija za štampu

Kad veće prihvati neslaganje istražnog sudije i odbije predlog javnog tužioca za određivanje pritvora-žalba javnog tužioca nije dozvoljena (čl. 192. st. 5. ZKP)

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta:
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1997-12-28 Broj: Ps.00/85
Abstrakt:

Naša zakonitost-Praksa, 27/85-167 Krivično odeljenje