Štampa Verzija za štampu

Rešenje o razvrgnuću zajednice nekretnine može se provesti u zemljišnoj knjizi samo na prijedlog stranke u izvršnom postupku bez obzira na to da li je rešenje doneto u vanparničnom postupku, a ne provodi se po službenoj dužnosti

Vrsta:
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1998-12-20 Broj: Ps.0/73
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga
ZEMLJIŠTE/ZEMLJA
RAZVRGNUĆE ZAJEDNICE
Postupanje po službenoj dužnosti; Službena dužnost