Štampa Verzija za štampu

Prekršajni postupak se ne može spojiti sa postupkom u kome je već doneto prvostepeno rešenje

Osnov: Zakon o braku i porodičnim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1998-03-29 Broj: Gž.508/97
Abstrakt:

-

Deskriptori: BRAK
IZDRŽAVANJE
BRAČNI DRUG
ZBPO287 NAPUŠTANJE BRAČNOG DRUGA