Štampa Verzija za štampu

Izjava volje o zajedničkoj gradnji u sticanju imovine u zajednici može se ogledati i u konkludentnim radnjama - ponašanju iz koga se može zaključiti da postoji

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1969-05-06 Broj: Gž.493/69
Abstrakt:

-

Deskriptori: GRADNJA
IZGRADNJA
ZAJEDNIČKI RAD/POSLOVANJE