Štampa Verzija za štampu

Nije podobna za izvršenje pravnosnažna presuda kojom je utvrđeno samo pravo tužioca da mu tuženi preda na korišćenje trosobni stan bez označenja korisne površine stana

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1996-09-21 Broj: Pž.738/82
Abstrakt:

Član 122. ZPP

Deskriptori: ZPP119 Povraćaj u pređašnje stanje - nedozvoljen
Postupanje po službenoj dužnosti; Službena dužnost