Štampa Verzija za štampu

Ako je lice koje drži određenu nepokretnu imovinu bilo uverenju da je ta imovina njegova sopstvenost onda je od uticaja na pitanje njegove savesnosti i činjenica što je umrli predak lice koje osporava ovu savesnost prilikom sprovođenja Zakona o agrarnoj reformi izjavio da on nije sopstvenik te imovine već da je sopstvenik lice koje drži i obrađuje, a to lice kome se sada osporava savesnost državine

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1997-12-09 Broj: Gž.4775/74
Abstrakt:

Deskriptori: Povraćaj
Vrednost
Tržišna vrednost/cena
ZOO012 Savesnost i poštenje; Načelo savesnosti i poštenja
EKSPROPRIJACIJA
ZAR000 ZAKON O AGRARNOJ REFORMI I KOLONIZACIJI