Štampa Verzija za štampu

Rešenje po žalbi žalioca deluje prema ostalim nužnim jedinstvenim suparničarima iako se nisu žalili

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1994-06-30 Broj: Gž.47/94
Abstrakt:

-

Deskriptori: ŽALBA
ZPP196 Suparničari; Pravna zajednica; Proširenje na novog tuženog; Subjektivno preinačenje
Nužni suparničari