Štampa Verzija za štampu

Činjenica da je postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti pokrenut, nije razlog ni za odbačaj privatne tužbe, ni za prekid postupka dokle se to pitanje reši

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1997-10-16 Broj: Kž.1118/63
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZKP052 Privatna tužba - rok podnošenja, protivtužba
ODUZIMANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI
ZKP012 Rehabilitacija
ZKP436 Odbačaj privatne tužbe; Odbačaj optužnog predloga
ZKP436 Odbačaj privatne tužbe; Odbačaj optužnog predloga