Štampa Verzija za štampu

Nije podobna za izvršenje pravnosnažna presuda kojom je utvrđeno samo pravo tužioca da mu tuženi preda na korišćenje trosobni stan bez označenja korisne površine stana

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1996-09-21 Broj: Pž.1419/82
Abstrakt:

Član 329. ZPP

Deskriptori: ZOO336 Prebijanje/Kompenzacija - OPŠTE
KOMPENZACIJA
ZPP329 Delimična presuda