Štampa Verzija za štampu

U parnicama za osporavanje očinstva, u kojima se tuženi maloletno dete i njegova majka, majka ne može zastupati maloletno dete, već je nužno u takvom postupku maloletnom detetu postaviti posebnog staraoca

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.4378/74
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP080 Zakonski zastupnik - stranke koja nema parničnu sposobnost