Štampa Verzija za štampu

Preduzeće nije ovlašćeno da da pokreće spor o disciplinskoj odgovornosti već samo radnik

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1994-11-30 Broj: Gž.427/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: TUŽBA
DISCIPLINSKI POSTUPAK
ZRO063 Disciplinska mera