Štampa Verzija za štampu

Sud može odlučivati van granica tužbenog zahteva. Ako optuženi sud ne sankcioniše odlučivanje mimo tužbenog zahteva, na koje je žalba ukazala, ova povreda prerasta u revizijski razlog pa je može sankcionisati Vrhovni sud

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1997-10-25 Broj: Gž.4162/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP382 Revizija je dozvoljena; Revizija nije dozvoljena