Štampa Verzija za štampu

Ako je radniku isplaćena naknada štete zbog izostale zarade zbog nezakonitog prestanka ranog odnosa, u njoj je konzumirana i naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1997-10-25 Broj: Gž.4047/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: NAKNADA
NAKNADA
ZRO053 GODIŠNJI ODMOR
ZRO089 Prestanak radnog odnosa uz saglasnost radnika