Štampa Verzija za štampu

Službena beleška sa konstatacijom da je radnik odbio prijem odluke bez konstatacije da mu je tada ostavljena (pribijena na vrata...), neuredna je dostava

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1995-01-31 Broj: Rev.3552/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: ODNOS - RADNI
ZPP144 ODBIJANJE PRIJEMA
ODBIJANJE - RADA
SLUŽBENA BELEŠKA