Štampa Verzija za štampu

Rudnici odgovaraju za štetu vlasnicima bunara prouzrokovanu nestankom vode zbog svojih podzemnih rudarskih radova

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 2003-09-08 Broj: Gž.3602/73
Abstrakt:

-

Deskriptori: Šteta - naknada; Naknada štete
VODA
BUNAR