Štampa Verzija za štampu

U parničnom postupku sud nije vezan za pravnosnažnu presudu krivičnog suda kojom je optuženi oslobođen optužbe

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.3598/71
Abstrakt:

Krivična presuda, kojom je vozač automobila oslobođen optužbe za krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja, bez uticaja je na građansko pravnu odgovornost tuženog za štetu prouzrokovanu istom radnjom.

Stoga se u parničnom postupku može utvrđivati postojanje nepravilne i nepropisne vožnje vozača i uzročne veze između ovakve vožnje i nastale štete

Deskriptori: KZS195 Ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja
Šteta - naknada; Naknada štete
ZPP012/3 Vezanost krivičnom presudom