Štampa Verzija za štampu

Pored razloga iz pravnih pravila paragraf 68. i 77. Zakona o zemljišnim knjigama, zabeležba parnice može se dozvoliti i kada se tužbom traži udeo u vlasništvu nekretnina po osnovu zajedničke tekovine

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1996-05-20 Broj: Gž.358/69
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga
ZZK068 Zabeležba spora u zemljišnu knjigu
ZZK077 Zabeležba spora u zemljišnu knjigu