Štampa Verzija za štampu

Veštačenje osobina krvnih grupa radi utvrđivanja očinstva ne može se sprovesti pre nego dete godinu dana života

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1998-03-29 Broj: Gž.341/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: MATERINSTVO
DETE