Štampa Verzija za štampu

Odluka o dodeli stana postaje pravnosnažna kada je donese nadležan organ, objavi se na način predviđen zakonom i kada se omogući drugim radnicima da istaknu prigovor ako smatraju da su njihova prava povređena

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1998-05-02 Broj: Gž.340/92
Abstrakt:

-

Deskriptori: PRAVNOSNAŽNOST
Davanje stana; Raspodela stanova; Obezbeđenje stana; Stan