Štampa Verzija za štampu

Sud opšte nadležnosti nije nadležan da odlučuje o zahtevu ranijeg vlasnika nacionalizovanog zemljišta za rušenje privrednih objekata na tom zemljištu, koji su izgrađeni posle nacionalizacije istog na osnovu dozvole nadležnog upravnog organa, već o tome može odlučivati samo upravni organ, bez obzira na to što zemljište nije izuzeto iz poseda ranijeg vlasnika

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.3142/75
Abstrakt:

Deskriptori: NACIONALIZACIJA
ZPP016 Nadležan sud; Sudska nadležnost; Sud SRJ
ZPP016 Nadležan sud; Sudska nadležnost; Sud SRJ