Štampa Verzija za štampu

Izvođenje dokaza, pa i dokaza saslušanjem stranaka, određuje VEĆE, a ne predsednik veća

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.3128/76
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP268 POZIVANJE ZA SASLUŠANJE STRANAKA