Štampa Verzija za štampu

Kada se tužba za brisanje iz zemljišnih knjiga podigne protivu onih lica koje su uknjižbom stekle svojinu na nepokretnosti čije se brisanje traži tužbom, onda će se rok za podnošenje tužbe prosuđivati prema postojećim građansko-pravnim naređenjima o zastarelosti

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1998-01-01 Broj: Gž.3105/66
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZZK068 Zabeležba spora u zemljišnu knjigu
ZZK069 Tužba za brisanje upisa u ZK; Brisovna tužba; Zastara