Štampa Verzija za štampu

Naknada neimovinske štete zbog unakaženosti dosuđuje se povređenom licu kao satisfakcija prema težini trpljenja zbog psihičkih patnji prouzrokovanih svešću o promenama u fizičkom izgledu povređenog

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 2003-09-13 Broj: Gž.2804/73
Abstrakt:

-

Deskriptori: ŠTETA
UNAKAŽENOST