Štampa Verzija za štampu

Okolnost što se nepokretnost stečena u bračnoj zejdnici vodi u zemljišnim knjigama samo na jednog bračnog druga ne isključuje pravo drugog bračnog druga, odnosno njegovog naslednika da traži da se utvrdi doprinos bračnog druga na čije se ime vodi

Osnov: Zakon o braku i porodičnim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1961-03-20 Broj: Gž.2722/60
Abstrakt:

-

Deskriptori: Brak; Bračna tekovina
Zemljišna knjiga
Nasleđivanje; naslednik
ZBPO321 Zajednička imovina bračnih drugova