Štampa Verzija za štampu

Trajanje autorskog imovinskog prava valja razlikovati od rokova zastarelosti potraživanja iz ugovora o korišćenju autorskog dela

Osnov: Zakon o autorskom pravu
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1994-02-23 Broj: Gž.268/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: Nasleđivanje; naslednik
ZAP034 ISKLJUČIVA PRAVA AUTORA KNJIŽEVNIH DELA