Štampa Verzija za štampu

Tužba u stambenom sporu ne može se podneti pre nego odluke o dodeli stana bude konačna

Osnov: Zakon o vanparničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1998-03-23 Broj: Gž.2552/97
Abstrakt:

-

Deskriptori: Fizička deoba; Civilna deoba
Suvlasništvo; Suvlasnik