Štampa Verzija za štampu

Neznatna društvena opasnost ne isključuje postojanje povrede radne obaveze pa je u tom smislu disciplinska odgovornost stroža od krivične

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1994-11-30 Broj: Gž.227/94
Abstrakt:

Neznatna društvena opanost isključuje postojanje krivičnog dela, ali ne i povrede radne obaveze.

Otuda, iako protivpravno prisvajanje plastičnog bureta nije pokrenulo mehanizam krivično-pravne zaštite, tužilac nije mogao izbeći disciplinsku odogovrnost.

Disciplinsko pravo ne poznaje neznatnu društvenu opasnost pa se radnik poziva na odgovornost i za protivpravno prisvajanje stvari manje vrednosti.

Po tome je disciplinska odgovornost stroža od krivične.

Smisao strogosti disciplinske odgovornosti proizilazi iz suštine masovnog rada u preduzećima i drugim radnim sredinama.

Ako bi svaki pojedinac prostipravno prisvojio stvari prduzeća male vrednosti, otuđena imovina bila bi velika i ugozila bi delatnost preduzeća. zato ono ima pravo da se od ovog rizika brani strogošću propisa o disciplinskoj odgovornosti radnika.

a

Deskriptori: ODGOVORNOST
POVREDA - RADNE OBAVEZE/DUŽNOSTI
POSTUPAK-DISCIPLINSKI