Štampa Verzija za štampu

Sprovedena zabeležba spora ne može biti razlog za odbijanje uknjižbe prava vlasništvana osnovu kupoprodajnog ugovora, ukoliko za istu ne postoje neke druge smetnje. Ako ta zabeležba može imati neko pravno dejstvo prema moliocima upisa onda će oni snositi posledice, jer oni na sebe preuzimaju rizik

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1996-05-20 Broj: Gž.2149/66
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZZK026 Uknjižba, uknjiženjnje
ZZK068 Zabeležba spora u zemljišnu knjigu