Štampa Verzija za štampu

Tužba u stambenom sporu ne može se podneti pre nego odluke o dodeli stana bude konačna

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1998-03-23 Broj: Gž.2005/97
Abstrakt:

-

Deskriptori: PROMET
Pismena forma; Usmena forma
Fizička deoba; Civilna deoba