Štampa Verzija za štampu

Ugovor o fizičkoj deobi u usmenoj formi je pravno valjani ugovor, obzirom da se ne radi o prometu nepokretnosti

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1992-05-27 Broj: Gž.200/92
Abstrakt:

-

Deskriptori: PROMET
Pismena forma; Usmena forma
Fizička deoba; Civilna deoba